Grŵp Cynefin

English
Tai Fforddiadwy Grŵp Cynefin

Rydym yn gweithredu nifer o Gynlluniau Cartrefi Fforddiadwy yn siroedd Conwy, Dinbych, Y Fflint a Wrecsam.Cymorth Prynu
Rhan Ecwiti
Rhanberchnogaeth
Gwybodaeth ddefnyddiol i ddarpar brynwyr

Rhent Canolraddol